Vår roll är att jobba för beställarens intressen

Vi är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning, samhällsfastigheter, industri och bostad och arbetar med flera olika genomförandeformer.

Du kan lita på att få erfarenhet och skicklighet

Tolv:s medarbetare är rutinerade och vi har flertalet referenser från kunder där vi utfört entreprenader i alla olika upphandlingsformer.

Vi kan leda och driva hela utvecklings- och byggprocessen, från idé och hela vägen fram till att er byggnad eller anläggning är överlämnad och driften är säkerställd. Vi är en förlängning av er egen organisation och ser alltid till både ert och projektets bästa.

Besiktning

Tolv Projekt AB kan hantera alla de typer av besiktningar som finns inom en entreprenad.

Byggarbetsplatssamordnare BAS-P

BAS-P ansvarar för att sammanställa redovisande underlag från projektörerna och ser till att gällande…

Byggarbetsplatssamordnare BAS-U

BAS-U rollen kan överlåtas från beställaren efter särskild överenskommelse. Det görs vanligen när ett projekt…

Byggledning

Byggledarens roll formas av projektets storlek och upphandlingsform. En byggledare hjälper byggherren med…

Driftsättning/överlämning

En driftsättning behöver planeras I god tid inför slutskedet i projektet. Förutom egenkontroller och samordnad…

Ekonomistyrning

Ekonomin i projekt är naturligtvis av avgörande betydelse. Att succesivt uppdatera kostnadsbedömningar är en viktig…

Ett bättre byggprojekt är möjligt

Genom att hitta lösningarna, röjer vi väg för projektet. Genom att hjälpa andra att överträffa sig själva, får vi saker att hända.

Tolv Projekt AB
Slottsgatan 19
722 11 Västerås
info@tolv.se