Besiktning

Vi är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning, samhällsfastigheter, industri och bostad och arbetar med flera olika genomförandeformer.

Tolv Projekt AB kan hantera alla de typer av besiktningar som finns inom en entreprenad.

Tolv Projekt AB har ett stort kontaktnät med certifierade och erfarna besiktningsmän som även kan ta uppdrag som huvudbesiktningsmän. Till detta har vi även ett brett nätverk av specialister för att lösa eventuella utmaningar.

Ett bättre byggprojekt är möjligt

Genom att hitta lösningarna, röjer vi väg för projektet. Genom att hjälpa andra att överträffa sig själva, får vi saker att hända.

Tolv Projekt AB
Slottsgatan 19
722 11 Västerås
info@tolv.se