Byggarbetsplatssamordnare BAS-P

Vi är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning, samhällsfastigheter, industri och bostad och arbetar med flera olika genomförandeformer.

BAS-P ansvarar för att sammanställa redovisande underlag från projektörerna och ser till att gällande arbetsmiljökrav identifieras och säkerställs.

Ansvaret gäller både för de involverade i projektgenomförandet men även för tredje man och de som ska arbeta eller bo i byggnaden eller anläggningen då projektet är slutfört.

BAS-P upprättar projektets arbetsmiljöplan som inkluderar hur verksamheten ska bedrivas så att inte olika arbeten skapar risker för varandra. I planen beskrivs även hur projektet ska läggas upp för att säkerställa en säker arbetsmiljö.

BAS-P gör sedan en dokumenterad genomgång och överlämning till BAS-U, som tar över arbetsmiljöansvaret för produktionsfasen.

Ett bättre byggprojekt är möjligt

Genom att hitta lösningarna, röjer vi väg för projektet. Genom att hjälpa andra att överträffa sig själva, får vi saker att hända.

Tolv Projekt AB
Slottsgatan 19
722 11 Västerås
info@tolv.se