Byggarbetsplatssamordnare BAS-U

Vi är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning, samhällsfastigheter, industri och bostad och arbetar med flera olika genomförandeformer.

BAS-U rollen kan överlåtas från beställaren efter särskild överenskommelse. Det görs vanligen när ett projekt övergår från projekteringsfas till utförandefas.

BAS-U organiserar och samordnar skyddsarbetet, ställer krav på entreprenörernas riskinventeringar för att skapa en säker arbetsmiljö under projektet.

BAS-U tar över och utvecklar arbetsmiljöplanen från BAS-P och ser till att den finns tillgänglig och synlig ute på plats i projekten samt att den efterföljs av samtliga.

BAS-U är vid större och komplexa projekt en enskild roll, medan det i mindre projekt kan innehas av exempelvis produktionsledaren.

Ett bättre byggprojekt är möjligt

Genom att hitta lösningarna, röjer vi väg för projektet. Genom att hjälpa andra att överträffa sig själva, får vi saker att hända.

Tolv Projekt AB
Slottsgatan 19
722 11 Västerås
info@tolv.se