Byggledning

Vi är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning, samhällsfastigheter, industri och bostad och arbetar med flera olika genomförandeformer.

Byggledarens roll formas av projektets storlek och upphandlingsform. En byggledare hjälper byggherren med projektgenomförandet, vanligen vid general- eller totalentreprenad. Vid riktigt små projekt kan rollen som projekt-, projekterings- och byggledare ibland innehas av samma person.

Byggledaren har bred kompetens och fungerar både som rådgivare och ledare och löser många av de frågetecken som kan uppstå under projektets gång. Kommunikationsförmåga, att se möjligheter före problem och komma med lösningar är viktiga egenskaper.

Byggledaren leder projektet inom givna ramar mot uppsatta mål gällande tider, ekonomi och kvalitet. Säkerställer även att kontraktsmässiga miljö- och kvalitetskrav samt tekniska och juridiska krav efterlevs. I rollen ingår att följa upp ekonomin med prognoser och ÄTA-hantering.

Byggledaren har en central roll för att alla involverade parter i projektet får ett bra samarbete med bra transparens.

Ett bättre byggprojekt är möjligt

Genom att hitta lösningarna, röjer vi väg för projektet. Genom att hjälpa andra att överträffa sig själva, får vi saker att hända.

Tolv Projekt AB
Slottsgatan 19
722 11 Västerås
info@tolv.se