Driftsättning/överlämning

Vi är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning, samhällsfastigheter, industri och bostad och arbetar med flera olika genomförandeformer.

En driftsättning behöver planeras I god tid inför slutskedet i projektet. Förutom egenkontroller och samordnad provning inom olika entreprenader, förekommer ofta sidoentreprenader inom säkerhet, telekommunikation och nätverk eller hyresgästanpassningar.

Speciellt inom industrin kan driftsättningen och överlämning handla om processdelar som skall installeras parallellt med projektet i övrigt. Även inför övertagande och inflyttning av hyresgäster eller boende är tydliga gränssnitt, definierade ansvar och överlämningar viktiga för alla parter.

Ofta ingår detta arbete i den ordinarie projektledningen, men ibland kan specialiserade resurser behövas för att säkerställa resultatet.

Ett bättre byggprojekt är möjligt

Genom att hitta lösningarna, röjer vi väg för projektet. Genom att hjälpa andra att överträffa sig själva, får vi saker att hända.

Tolv Projekt AB
Slottsgatan 19
722 11 Västerås
info@tolv.se