Ekonomistyrning

Vi är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning, samhällsfastigheter, industri och bostad och arbetar med flera olika genomförandeformer.

Ekonomin i projekt är naturligtvis av avgörande betydelse. Att succesivt uppdatera kostnadsbedömningar är en viktig del, medan en annan är att i detalj följa upp varje enskilt kostnadsslag mot budget och en kvalificerad uppdatering av slutkostnadsprognoser.

Tolvs medarbetare har kunskaper genom hela byggprocessen, vilket krävs för att kunna erbjuda tjänster inom ekonomistyrning för byggprojekt.

Ekonomistyrning för oss handlar om att helheten – att vara påläst och insatt i vad projektet innebär, veta vad som finns med i de kontrakt som skrivs, kunna ta fram en budget och samordna eller leda inköp.

Ett bättre byggprojekt är möjligt

Genom att hitta lösningarna, röjer vi väg för projektet. Genom att hjälpa andra att överträffa sig själva, får vi saker att hända.

Tolv Projekt AB
Slottsgatan 19
722 11 Västerås
info@tolv.se