Kalkylering

Vi är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning, samhällsfastigheter, industri och bostad och arbetar med flera olika genomförandeformer.

Kostnadsbedömningar och kalkyler är centrala i alla projekt. I tidiga skeden och vid milstolpar görs ofta nyckeltalsbaserade kostnadsbedömningar, för att sedan övergå till mer eller mindre detaljerade kalkyler när vi kommer närmare produktionsstart.

Succesiva avstämningar med uppdaterade kostnadsbedömningar varefter projektet tar form, är avgörande för att säkerställa att totalkostnadsbedömningen för projektet håller. Den största påverkan på slutkostnaden sker i de tidiga skedena.

Under projektets gång kan man hitta nya alternativ eller stöta på utmaningar, där alternativkalkyler kan vara avgörande för att hitta rätt lösningar. Även motkalkyler på lämnade offerter eller kostnadssammanställningar från leverantörer behöver ofta göras.

Ett bättre byggprojekt är möjligt

Genom att hitta lösningarna, röjer vi väg för projektet. Genom att hjälpa andra att överträffa sig själva, får vi saker att hända.

Tolv Projekt AB
Slottsgatan 19
722 11 Västerås
info@tolv.se