Produktionsledning

Vi är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning, samhällsfastigheter, industri och bostad och arbetar med flera olika genomförandeformer.

Produktionsledarens huvuduppgift är att planera, leda och samordna produktionen. Ansvaret täcker även att göra avstämningar och vid behov se till att korrigeringar görs.

Produktionsledaren säkerställer att projektet fortlöper utan hinder och störningar samt att arbetsmiljön efterföljs och att alla involverade lever upp till ställda krav. Rollen kan liknas med platschef eller arbetsledare hos en byggentreprenör.

Produktionsledaren håller i samordning av arbetsmiljö, avstämningar och prognosunderlag och uppföljning av delentreprenader. Leder och ansvarar för byggmöten, basmöten, planeringsmöten, skyddsronder, arbetsberedningar med berörda delentreprenörer, deltar vid entreprenadbesiktningar och samordnar delentreprenörernas slutdokumentation inför överlämnandet till byggherren.

Ett bättre byggprojekt är möjligt

Genom att hitta lösningarna, röjer vi väg för projektet. Genom att hjälpa andra att överträffa sig själva, får vi saker att hända.

Tolv Projekt AB
Slottsgatan 19
722 11 Västerås
info@tolv.se