Projekteringsledning

Vi är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning, samhällsfastigheter, industri och bostad och arbetar med flera olika genomförandeformer.

Projekteringsledaren upprättar tidplaner, tar fram rutiner, mallar, kontrollplaner och andra styrande dokument för projekteringen.

Projekteringsledaren ansvarar vanligtvis för att ta fram underlag för upphandling av konsulter och entreprenörer och samverkar med upphandlare, projekt- och produktionsledare. De ansvarar för granskning av tekniska handlingar och övertar ofta byggherrens BAS-P-ansvar.

Projekteringsledaren leder arbetet i enlighet med kundens önskemål gällande krav och ramar som satts upp för teknik, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och ekonomi. Projekteringsledaren samordnar de konsulter som ingår i projekteringsgruppen och leder processen mot uppsatta mål. Följer upp kostnader för projekterande konsulter, upprättar slutkostnadsprognoser och andra ekonomiska rapporter gällande projekteringen.

Ett bättre byggprojekt är möjligt

Genom att hitta lösningarna, röjer vi väg för projektet. Genom att hjälpa andra att överträffa sig själva, får vi saker att hända.

Tolv Projekt AB
Slottsgatan 19
722 11 Västerås
info@tolv.se