Upphandling

Vi är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning, samhällsfastigheter, industri och bostad och arbetar med flera olika genomförandeformer.

Upphandling kräver mer än att bara köpa rätt entreprenad eller produkt till ett bra pris. Ett tydligt och strukturerat förfrågningsunderlag är avgörande för att få in anbud med kvalitet och möjligheten att forma kontrakten.

En högkvalitativ upphandling är en förutsättning för kvalitet, flexibilitet och att kunna styra slutkostnaden. Det krävs noggrannhet, eftertanke och fingertoppskänsla för att avgöra skillnaden mellan en bra och en mindre bra produkt eller entreprenör.

Tolvs ställning i branschen är oberoende, vi har inga kopplingar eller bindningar till enskilda entreprenörer eller leverantörer. Det borgar för en sund konkurrens i alla led.

Ett bättre byggprojekt är möjligt

Genom att hitta lösningarna, röjer vi väg för projektet. Genom att hjälpa andra att överträffa sig själva, får vi saker att hända.

Tolv Projekt AB
Slottsgatan 19
722 11 Västerås
info@tolv.se