”Det var allt eller inget”

Ort: Västerås
Kund: Northvolt

Vad var utmaningen?

En utmanande tidplan som var på gränsen till omöjlig att uppnå, samtidigt som den var en nyckel till att viktiga investeringar skulle falla ut.

Vilken roll hade Tolv Projekt AB?

Tolv Projekt AB bidrog genom att få samtliga inblandade, ca 150 hantverkare och arbetsledare, att dra åt samma håll med samma målbild.

Vi tror på mod

Vi hjälper dig att fatta modiga beställarbeslut. Det sparar tid, pengar och energi och lägger grunden för ett harmoniskt projekt.

Tolv Projekt AB
Slottsgatan 19
722 11 Västerås
info@tolv.se