Vår roll är att jobba för beställarens intressen

Oavsett typen av projekt och genomförandeform kan Tolv Projekt AB leda och driva hela genomförandefasen: projekteringsarbete, upphandlingar, byggledning och ekonomiuppföljning. Vi arbetar med alla entreprenad- och genomförandeformer. 

Vilken genomförande- eller entreprenadform ska du välja?

Det är bra att välja genomförande- eller entreprenadform tidigt i processen, gärna redan under programskedet. Valet beror på projektets karaktär, tidplan och styrande förutsättningar men även på hur stor delaktighet och vilket ansvar du som beställare vill ta för de olika delarna i projektering och genomförande.

När är det läge för totalentreprenad?

En grundregel är att ju tydligare ett projekt kan beskrivas i förväg, ju mer tid det finns och ju mindre beroendet är av andra – desto enklare är det att handla upp till fast pris i konkurrens, kanske på totalentreprenad. Det innebär mindre detaljansvar för byggherren men samtidigt mindre delaktighet och mindre möjlighet till påverkan efter att upphandlingen är gjord.

Kundfördelar totalentreprenad:

 • Endast en kontraktspart
 • Trygga och genomarbetade regelverk
 • Fördelaktig prisbild vid fungerande konkurrens i marknaden
 • Kunden får ett fast pris.

När är det läge för delad entreprenad?

När det gäller komplexa projekt med tuff tidplan, känslig ekonomi eller många inblandade intressenter – då är det svårt att definiera detaljerna i en upphandling. I det läget kan delad entreprenad lösa problemet. Då kan vi tillsammans styra utformning, kvalitet och ekonomi löpande, samtidigt som ändringar och preciseringar kan göras under projektets gång. Därför kan man starta projektet snabbare och korta ner totaltiden.

Kundfördelar delad entreprenad:

 • Egna val av entreprenörer
 • Större konkurrens
 • Lägre kostnader
 • Direkt kommunikation med respektive entreprenör
 • Enklare att göra ändringar under projektet
 • Ökad kontroll och styrning av innehåll och ekonomi
 • Kortare projekttid
 • Möjlighet att få tidigare intäkter

Ett bättre byggprojekt är möjligt

Genom att hitta lösningarna, röjer vi väg för projektet. Genom att hjälpa andra att överträffa sig själva, får vi saker att hända.

Tolv Projekt AB
Slottsgatan 19
722 11 Västerås
info@tolv.se