Kontrollansvarig enligt PBL

Vi är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning, samhällsfastigheter, industri och bostad och arbetar med flera olika genomförandeformer.

Tolvs kontrollansvariga är certifierade i nivå N eller K. Denna kompetens hyr vi i dagsläget in vid behov.

Kontrollansvariga följer projektet från tekniskt samråd till slutbesiktning och slutbesked. De är med under projektets gång, genomför kvalitetsavstämningar för att säkerställa efterlevnad och att förutsättningarna för slutbesked innehålls.

Ett bättre byggprojekt är möjligt

Genom att hitta lösningarna, röjer vi väg för projektet. Genom att hjälpa andra att överträffa sig själva, får vi saker att hända.

Tolv Projekt AB
Slottsgatan 19
722 11 Västerås
info@tolv.se