Projektledning

Vi är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning, samhällsfastigheter, industri och bostad och arbetar med flera olika genomförandeformer.

Ledarskapet i projektet är av stor betydelse. Projektledaren har bred kunskap och övergripande kontroll, känner byggprocessens olika faser och ser till att slutresultatet blir det bästa tänkbara utifrån uppsatta mål gällande tid, kvalitet och ekonomi.

Projektledaren hjälper dig leda och koordinera projektets organisation och olika delar. Projektledaren leder och samordnar möten, tar ansvar för att planering, ekonomistyrning, upphandlingar, kontakt med myndigheter och liknande fungerar. Projektledaren ansvarar för att projektledarrapporter upprättas och redovisas kontinuerligt, för att ge dig en bra kontroll över ditt projekt.

Projektledaren jobbar nära dig som kund, ser möjligheter och försöker identifiera och undanröja problem och säkerställer att alla som ingår i projektet har kunskap om dess mål och syfte.

Ett bättre byggprojekt är möjligt

Genom att hitta lösningarna, röjer vi väg för projektet. Genom att hjälpa andra att överträffa sig själva, får vi saker att hända.

Tolv Projekt AB
Slottsgatan 19
722 11 Västerås
info@tolv.se