Tidsplanering

Vi är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning, samhällsfastigheter, industri och bostad och arbetar med flera olika genomförandeformer.

Tidplanering är ett av projektets viktigaste styrmedel och tidplanen är central för att skapa friktionsfria övergångar mellan olika faser och en välfungerande produktion mellan olika entreprenörer och leverantörer.

Beroende på projektets storlek och komplexitet kan tidplanerare utgöra en egen roll, alternativt att det hanteras av projekt-, projekterings-och bygg- eller produktionsledare med ansvar för respektive delar.

Ett bättre byggprojekt är möjligt

Genom att hitta lösningarna, röjer vi väg för projektet. Genom att hjälpa andra att överträffa sig själva, får vi saker att hända.

Tolv Projekt AB
Slottsgatan 19
722 11 Västerås
info@tolv.se